Karczew

KONTAKT:

Duon Dystrybucja S.A.

Biuro Obsługi Technicznej - Osieck
ul. Rynek 21a
08-445 Osieck

tel. 25/ 6857284,  500284555

tomasz.sikorski@duon.biz

 

Gaz Ziemny i jego zalety

 

Dostawca gazu ziemnego

Wnioski i dokumenty do pobrania

Taryfa

 

Informujemy mieszkańców o lokalizacji sieci gazowej:
Karczew: Sobiekursk , cześć miejscowości Łukówiec, Brzezinka.
Dokładna lokalizacja i przebieg gazociągów w/ w miejscowościach dostępna w BOT Osieck

Duon Dystrybucja S.A.
Biuro Obsługi Technicznej - Osieck
ul. Rynek 21a
08-445 Osieck
tel. 25/ 6857284, 500284555
tomasz.sikorski@duon.biz

godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00
środa 9.00 – 16.00

Pracownicy Biura Obsługi Technicznej, pomogą Tobie wypełnić wymagane wnioski.
Wzory wniosków możesz pobrać z naszej strony:Wnioski lub w Biurze Obsługi Technicznej