Zarząd

 
Krzysztof Kowalski  - Prezes Zarządu Marek Zierhoffer - Wiceprezes Zarządu Anna Świtalska-Wiceprezes Zarządu